بازدید از پارکهای منطقه یک شهرداری

بازدید از پارکهای منطقه یک شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهریزد به همراه مهندس عظیمی زاده شهردار و صفدر پور مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری از چند پارک واقع در  منطقه یک بازدید کردند.

در ابتدا اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد  از پل عابر پیاده شهید نواب صفوی  بازدید و بر مکانیزه شدن این پل جهت سهولت در استفاده شهروندان از آن تاکید شد.

در ادامه  اعضای شورا  از پارک غدیر واقع در منطقه یک بازدید کردند و مهندس کشفی شهردار منطقه یک گزارشی از اقدامات انجام شده در این پارک را ارائه نمود.

اعضای شورا از مهندس کشفی شهردار منطقه یک به علت زیباسازی فضای پارک غدیر که  همواره محلی برای تفرجگاه خانواده ها و مکانی برای ورزش کردن عموم مردم است تشکر و قدردانی کردند .

همچنین اعضا در پایان از پارک اطهر واقع در همجواری منطقه یک بازدید کردند و در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.

ملیحه امینی اصیل رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد در این بازدید با اشاره به اینکه  هدف کمیسیون نظارت وپیگیری خدمت به شهروندان می باشد، تصریح کرد: تلاش می شودتا  با بازدید های مختلف،  مشکلات سطح شهر بررسی و جهت پیگیری به کمیسیون های مربوطه ارسال شود.