بازدید از منطقه چهار شهرداری و بررسی مشکلات عمرانی در سطح منطقه

بازدید از منطقه چهار شهرداری و بررسی مشکلات عمرانی در سطح منطقه


بازدید از منطقه چهار شهرداری و بررسی مشکلات عمرانی در سطح منطقه

 

اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از با حضور مدیر منطقه چهار و کارشناسان عمرانی، از سطح منطقه بازدید و مشکلات عمرانی را بررسی کردند.
در این بازدید که با حضور مرتضی شایق، محمدباقر پارسائیان، محمدمهدی نیکونژاد از اعضای کمیسیون و رضا اله یاری مدیر منطقه انجام شد؛ وضعیت فضای سبز و نبود پارک مناسب در شهرک ولیعصر، پیاده روسازی خیابان هجرت، توسعه فضای سبز در کنار گذر و مسیر سلامت، فعالیت های عمرانی در شهرک امام هادی آزادشهر و مسیر بلوار خیرآباد مورد بررسی قرار گرفت.