بازدید از مشکلات عمرانی و زیباسازی منطقه 3 شهرداری یزد

بازدید از مشکلات عمرانی و زیباسازی منطقه 3 شهرداری یزد

در بازدید محسن عباسی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر به همراه معاون عمرانی شهردار و مدیر منطقه ۳ شهرداری، مشکلات عمرانی و زیباسازی این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.