بازدید از مراحل پایانی احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب با هدف نگهداری و عقیم سازی سگ های ولگرد

بازدید از مراحل پایانی احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب با هدف نگهداری و عقیم سازی سگ های ولگرد

نیکنام رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر به همراه صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری، رحیم دل رئیس سازمان پسماند و خبیری رئیس سازمان عمران از مراحل پایانی عملیات عمرانی احداث پناهگاه حیوانات بلاصاحب ناقل بیماری با هدف نگهداری و عقیم سازی سگ های ولگرد بازدید کردند.
پس از انتقال سگ های ولگرد به پناهگاه، اقداماتی همچون تفکیک نژادهای مفید از غیرمفید، واکسیناسیون و عقیم سازی سگ های جمع آوری شده با رعایت کلیه اصول بهداشتی و ایمنی انجام خواهد شد.
این پناهگاه در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع، جنب کارخانه کمپوست در حال احداث می باشد.