بازدید از طرح های عمرانی منطقه3شهرداري يزد

بازدید از طرح های عمرانی منطقه3شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق مهندس خواجه منصوری مدیر منطقه 3 شهرداری ، از پروژه عمرانی و در دست اقدام شهرداری منطقه 3 بازدید کردند.

اعضا ابتدا از پارک مدیران  واقع در بلوار جوان بازدید به عمل آوردند که در این پارک عملیات جدول گذاری و محوطه سازی پارک در حال انجام بود و تاکید شد که زمین فوتبال ساخلی این پارک هرچه سریعتر آماده شود.

در ادامه اعضا از پارک اساتید بازدید کردند که در این پارک هم ، عملیات محوطه سازی و جدول گذاری در حال انجام بود و زمین اسکیت آن آماده بهره برداری می باشد و تاکید شد که زمین بازی کودکان هم هرچه سریعتر آماده شود.

بازدید از پیاده رو سازی بلوار دانشگاه و زیبا سازی دیواره های این بلوار از دیگر برنامه اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد بود که در این بازدید  تاکید شد برق فشار قوی این مسیر تعویض شود.

پارک ابوطالب هم امروز از سوی اعضای کمیسیون مورد بازدید قرار گرفت و در این زمینه بر کف سازی پارک و توسعه فضای سبز آن تاکید شد.

بازدید از عملیات عمرانی در دست اقدام در حاشیه خط ریل آهن و تاکید بر تسریع در عملیات عمرانی آن  ، بازدید از پارک پرستار و پارک امام هادی از دیگر بازدید های کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر یزد بود.