بازدید از خدمت رسانی شهرداری در بافت تاریخی

بازدید از خدمت رسانی شهرداری در بافت تاریخی

بازدید غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر و محسن عباسی رئیس کمیسیون عمران در روز سه شنبه 6 فروردین از بافت تاریخی و بررسی خدمت رسانی شهرداری و سازمان ها