بازدیداعضای کمیسيون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهریزد ازپروژه های عمرانی شهرداری

بازدیداعضای کمیسيون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهریزد ازپروژه های عمرانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای کمیسيون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهر یزد ومعاونت عمرانی شهرداری ومدیر عامل سازمان عمران از پروژه های عمرانی سطح شهر بازدید کردند.

اعضاي شورا در ابتدا از پروژه تقاطع غیرهم سطح میدان آیت الله خاتمی بازدید کردند که مهندس توحیدی فر مدیرعامل سازمان عمران ونوسازی شهرداری گزارشی از اجرای عملیات عمرانی در این تقاطع را ارائه داد.

اعضای شورای اسلامی شهر یزد در این بازدید بر تسریع در اجرای عملیات عمرانی تاکید کردند که مهندس توحیدی فر در این زمینه افزود: اگرمشکلات نباشد و ادارت آب و برق همکاری داشته باشند انشاا... تا خرداد 95 مسیر آماده بهره برداری خواهد بود.

در ادامه بوستان فخار واقع در شهرک بهاران مورد بازدید قرار گرفت که تاکید اعضای شورای اسلامی شهر یزد برمبنای ارائه و جمع بندی مشکلات از جمله مبلمان، فضای سبز و بازسازی ساختمان های این بوستان  و ارائه آن به صحن شورا، برای عید امسال درصدی از کار انجام شده باشد.

اعضای کمیسيون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد در پایان این بازدید به پل شهید قهاری سعیدرفتندکه مهندس طهماسبی معاونت عمرانی شهرداری گزارشی ازنحوه اجرای عملیات عمرانی در این پروژه ارائه كرد و اظهارداشت: موانعی در کار است و اگر مشکلات پیش رو حل شود انشاا... تا نیمه دوم سال95 این پروژه تحویل داده خواهد شد.