بازديد مشترك كميسون نظارت وخدمات شهري از پاركهاي سطح شهر

بازديد مشترك كميسون نظارت وخدمات شهري از پاركهاي سطح شهر

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد

اعضاي كميسون نظارت و پيگيري و كميسون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد به همراه مهندس محمد رضا عظيمي زاده شهردارمحترم و مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري از پارك بزرگ حسن آباد و پارك شادي بازديد كردند.

پارک بزرگ حسن‌آباد در مساحتی بالغ‌ بر هفت هزار متر مربع ايجاد ‌شده که فضای سبز آن به‌ وسیله سیستم آبیاری تحت‌ فشار که از مخزن ذخیره آب تغذیه می‌شود، صورت مي‌گيرد.

در بازديد  اعضا از پارك بزرگ حسن آباد از مهندس محمد رضا عظيمي زاده شهردار به علت نصب ست هاي ورزشي و درختكاري مناسب در  پارك تشكر و قدرداني كردندو روند كار در اين پارك را مثبت ارزيابي كردند.

همچنين در ادامه پارك كاج واقع در محله سيد گلسرخ مورد بازديد قرار گرفت و مشكلات آن بررسي شد و اعضا تاكيد كردند انشاالله به زودي درخت كاري و فضاي سبز مناسب در آن اجرا شود

در پايان اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در بازديد سرزده از پارك شادي مشكلات آن بررسي كردند و از شهردار خواستند تا نسبت به نصب وسايل جديد و متنوع شدن پارك برنامه هاي اساسي اجرا شود.