بازديد رئيس و سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد از كتابخانه عمومي شهيد شفيعي


 

رئيس و سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد از كتابخانه عمومي شهيد شفيعي بازديد و سپس با خانواده معزز شهيد شفيعي ديدار و گفتگو نمودند.
در بازديد از كتابخانه عمومي شهيد شفيعي كه توسط خانواده معزز شهيد احداث و در حال تكميل مي باشد ، از روند احداث اين كتابخانه اطلاعاتي كسب نموده و خواستار تكميل عمليات عمراني اين كتابخانه شدند.