بازديد رئيس شوراي شهر ، فرماندار و سرپرست شهرداري يزد از پروژه هاي در دست اقدام شهرداري


 

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق فرماندار ، سرپرست شهرداري و مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري و پيمانكاران مربوطه از پارك بزرگ شهر ، تقاطع هاي غيرهمسطح دانه سا و ابوالفضل (ع) بازديد نمودند.
  گزارش تصويري بر روي صفحه اصلي مشاهده نماييد....