بازديد رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ونماينده مردم يزد و اشكذردر مجلس شوراي اسلامي از پروژه هاي عمراني شهرداري


 

رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس شوراي اسلامي ، شهردار و معاونت عمراني ، معاونت توسعه و برنامه ريزي  شهرداري و كارشناسان و پيمانكاران مربوطه از پروژه هاي تقاطع غيرهمسطح حكيميان ، بلوار و تقاطع غيرهمسطح ولايت و تقاطع غيرهمسطح ابوالفضل (ع) بازديد و در خصوص مشكلات مربوط به هر پروژه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اين بازديد مقرر شد در راستاي صحنه زشت و كريه شهر كه در اجراي پروژه ها ايجاد شده تدابيري چون حصاركشي مناسب وزيبا انديشيده و همچنين مشكلات موجود در بلوار ولايت و آزادسازي آن ، جلسه اي مشترك توسط نماينده مردم يزد و اشكذر در دفتر ايشان برگزار گردد.
گفتني است در اين بازديد اهالي محلات همافر مشكلات و مسائل موجود در شهر را با نماينده خود در مجلس شوراي اسلامي مطرح نموده و خواستار رفع آنها شدند.