بازديد بانوان نظام مهندسي ساختمان از پروژه هاي عمراني شهرداري يزد

كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت هفته زن برگزار نمود:

 

به مناسبت هفته زن ، بانوان نظام مهندسي ساختمان استان با محوريت كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد و با حضور اعضاي شورا ، سيد محمدرضا سيدحسيني معاون هماهنگي عمراني استانداري ، محمدرضاعظيمي زاده شهردار ، معاونت عمراني و فني شهرداري و كارشناسان مربوطه از پروژه  هاي تقاطع غيرهمسطح حكيميان ، بلوار ولايت ، تقاطع غيرهمسطح حضرت ابوالفضل (ع) و تقاطع غيرهمسطح ابوذر بازديد نمودند.

در اين بازديد گزارش كاملي از پروژه هاي بازديد شده توسط پيمانكاران و كارشناسان مربوطه براي بانوان مهندس ارائه گرديد و آنان مطالب و سئوالات مرتبط با پروژه ها را عنوان نمودند.
شايان ذكر است در صورتي كه بانوان نظام مهندسي خواستار بازديد از پروژه هاي ديگر شهرداري مي باشند مي توانند در سايت نظام مهندسي ساختمان اعلام نمايند. همچنين شهرداري براي درخواست كنندگان بازديد از پروژه هاي عمراني خود اعلام آمادگي نمود.