بازديد اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد از مساجد و مدارس سطح شهر

بازديد اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد از مساجد و مدارس سطح شهر

اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد از مساجد و مدارس سطح شهر بازديد و مسائل و مشكلات مربوط به آنها مورد بررسي قرار گرفت.

اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر يزد از مسجد چهارده معصوم (ع) بلوار رسالت ، مسجد چهارده معصوم (ع) بلوار فرودگاه ، مسجد امام حسین (ع) بلوار شهید دهقان منشادی و دبیرستان حکیمه بازديد كردند و مسائل و مشكلات آنها مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد در مورد آنها مساعدتهاي لازم صورت گيرد.

گفتني است  صورتجلسه كميسيون جهت تصويب نهايي به صحن علني شورا ارجاع مي شود.