بازديد اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد از ساختمانهاي متخلف سطح شهر


 

سيد محمدرضا مدرسي رئيس كميسيون عمران و توسعه ، محمد فقيه خراساني ، شيخ عباس زارع ، مليحه اميني و سپنتا نيكنام از ساختمان هاي متخلف در خيابان ملاصدرا و همچنين ساخت وسازهاي در مسير قنات دولت آباد و قنات زارچ واقع در منطقه سه شهرداري بازديد به عمل آوردند.
به گزارش سخنگو و روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - با توجه به وجود تخلفات ساختماني در سطح شهر ، اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر از ساختمان هاي متخلف در منطقه سه شهرداري بازديد نموده و مقرر گرديد در راستاي كاهش تخلفات ساختماني در سطح شهر تدابيري انديشيده شود.
گفتني است در راستاي ساخت وسازهاي غيرمجاز در مسير قنات ها مقرر گرديد مكاتبه اي با اداره اوقاف امورخيريه و آب منطقه اي و متوليان امر صورت گرفته و در جهت رفع اين مشكلات تدابيري اتخاذ گردد تا اين گونه تخلفات در سطح شهر صورت نگيرد.