بازديد اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي شهر يزد از سازمان اتوبوسراني


 

اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق سيد عباس ميرشمسي معاونت حمل و نقل و ترافيك ، جعفر امين مقدم سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري ، مديرعامل سازمان تاكسيراني از سازمان اتوبوسراني بازديد و با مسئولين آن سازمان ديدار و گفتگو كردند.
در اين بازديد مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد گزارشي از عملكرد سازمان را ارائه نمود و خواستار رفع مشكلات مربوط به سازمان شد.
در ادامه اعضاي كميسيون نظرات و ديدگاه هاي خود را مطرح نمودند و در پايان مقرر گرديد سازمان اتوبوسراني سايت پلان فضاي سبز روبروي ساختمان ظرف مدت يك هفته تهيه و جهت تصويب بودجه لازم به شورا گزارش دهد.
همچنين سازمان و شهرداري مكلف گرديد تا برآورد بودجه لازم در رابطه با ساختمان آمفي تئاتر سازمان را براي لحاظ شدن در بودجه 93 شهرداري به شورا ارسال نمايند.
شايان ذكر است تشكيل كارگروهي متشكل از اعضاي كميسيون تحول اداري شورا ، معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري و مديران عامل سازمانهاي تاكسيراني و اتوبوسراني و همچنين كارشناسان مربوطه در خصوص نحوه انتقال سازمان تاكسيراني به ساختمان اتوبوسراني در دستوركار كميسيون قرار گرفت.