بازديد اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي شهر يزد از اولين دفتركارگزاري شهر

بازديد اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي شهر يزد از اولين دفتركارگزاري شهر

آقايان ناصرپارسائيان ، حجت الاسلام مطهريان وسيدعلي محمد ميرحسيني اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق مهندس مجيد زرگرباشي معاونت معماري ، شهرسازي شهرداري ، مهندس كشفي مديرمنطقه يك شهرداري و مسئولين مربوطه از اولين دفتركارگزاري سطح شهر يزد واقع در بلوار پاكنژاد بازديد و با مسئولين آن ديدار و گفتگو نمودند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين بازديد ، اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد علت تشكيل اين دفاتر را كرامت به ارباب رجوع و تسريع در صدورپروانه دانستند و اظهاراميدواري كردند كه با ايجاد اين دفاتر در سطح شهر مشكلات موجود پيشروي صدورپروانه و نيز تخلفات ساختماني كاهش يافته و پروانه هاي ساختماني طي 7 روز توسط شهرداري صادر گردد.

شايان ذكر است با توجه به بند يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد در مورد تسريع درصدورپروانه ساختماني،  شهرداري مكلف است پس از تكميل مدارك ارباب رجوع طي 7 روز پروانه ساختماني را صادر نمايد در غيراينصورت مالك مي تواند با هماهنگي شهرداري ساخت و ساز خود را آغاز نمايد.

 

براي دريافت عكس به بخش آلبوم مراجعه نماييد...