بازديد اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد از كارخانه جنوب

بازديد اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد از كارخانه جنوب

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- اعضاي كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق قائم مقام شهردار ، معاونت عمراني و معاونت معماري شهرسازي ، مديرعامل سازمان رفاهي تفريحي و كارشناسان شهرداري از سازمان رفاهي تفريحي شهرداري واقع در كارخانه جنوب بازديد و پيرامون نوسازي و بهسازي اين كارخانه جهت ايجاد مجموعه رفاهي بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در اين بازديد نوسازي و بهسازي و ايجاد كاربري هاي جديد براي بخشهاي مختلف اين مجموعه مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد براي تسريع در روند اجراي اين طرح اولويت هاي اجراي آن تعيين و اقدامات مقتضي صورت گيرد.

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در اين بازديد بر بهسازي بخش مهمانسرا اين مجموعه تا پايان سال جاري تاكيد نمودند و خواستار تسريع در روند نوسازي و بهسازي اين بخش شدند.

گفتني است در سفر شهردار به تهران ؛ سازمان همياريهاي شهرداريها در راستاي تخصيص وام پنج ميليارد تومان جهت اجراي عمليات عمراني اين طرح به شهرداري يزد قول مساعد داد.