بازديد اعضاي شوراي شهر يزد از پروژه هاي عمراني سطح شهر


به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق سيد محمد علي پاك نژاد و سپنتا نيكنام ، معاون شهرسازي و معماري ، مدير منطقه سه شهرداري و كارشناس مربوطه از تقاطع غيرهمسطح حضرت ابوالفضل (ع) ، گذر14 متري عيش آباد ، طرح اجرايي گذر12متري پرديس و ابوذرمنشعب ازآذريزدي و بلوار طراوت بازديد نمودند.
در اين بازديد مقرر گرديد طرح گذر 14 متري عيش آباد توسط شهرداري تهيه و جهت تصويب به شوراي شهر ارجاع گردد.
همچنين مقرر گرديد كارگروه ساماندهي بلوار طراوت با حضور اداره كل راه و شهرسازي استان و شركت نفت و گاز برگزار و مسائل ومشكلات مربوط به اين بلوار رفع گردد.