بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پل شهيد قهاري و فرهنگسراي بهمن

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پل شهيد قهاري و فرهنگسراي بهمن

بازدید رئیس شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر یزد به اتفاق شهردار و معاونت عمرانی شهرداری و نماینده شهردار از پل شهید قهاری و فرهنگسرای بهمن بازدید نمودند.