بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پرو‍ژه هاي موجود در سطح شهر


 

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد و محمدرضاعظیمی زاده شهردار و محمد رضا پيرنيا سرپرست شهرداري ، طهماسبی معاون امور عمرانی ،حاجی محمد رضایی رییس سازمان عمران وقانع مسول املاک شهرداری یزد با محوريت كميسيون عمران و توسعه از پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي و همچنين پاركينگ هاي درون محله اي اين خيابان انبوه سازي بخش خصوصي در بافت تاريخي و بلوار خامنه اي بازديد نمودند.
اعضاء شورای اسلامی شهر یزد ضمن اشاره به تسريع با تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در بافت تاریخی آمادگی کمیسیون عمران و شورای اسلامی شهر یزد برای رفع موانع موجود را اعلام داشته و مقرر گردید شهرداری یزد راهکارهای اجرایی در جهت حمایت از احیاء بافت تاریخی را به شورا اعلام و شورای اسلامی شهر یزد نیز با تصویب قوانینی که منجر به احیاء بافت تاریخی شود و زمینه حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران دربافت تاریخی فراهم شود .
آنان همچنين خواستاراحياي بناهاي تاريخي از جمله مدرسه شرف توسط سازمان ميراث فرهنگي و اجراي نوار سبز بلوار خامنه اي توسط شهرداري شدند.