بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي منطقه يك شهرداري

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي منطقه يك شهرداري

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار و همراهان ايشان از پروژه هاي منطقه يك شامل پاركهاي درون محله اي ، زيرسازي و آسفالت محلات و غيره  بازديد نمودند.