بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي شهرداري ونشست مشترك شوراي شهر يزد و حميديا

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پروژه هاي شهرداري ونشست مشترك شوراي شهر يزد و حميديا

جهت دريافت گزارش تصويري فوق به آيكن گالري مراجعه نماييد....