بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پارك و مهدكودك منطقه حسن آباد و ميدان درحال احداث ورودي جنوبي شهر

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از پارك و مهدكودك منطقه حسن آباد و ميدان درحال احداث ورودي جنوبي شهر

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار، مديركل منابع طبيعي استان ، مدير منطقه دو ، مديرعامل سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري و كارشناسان مربوطه از خيابان ملائك واقعدر ابتداي آرامستان ، پارك حسن آباد ، مجموعه قرآني و مهدكودك جنب پارك و ميدان درحال احداث ورودي جنوبي شهر بازديد نمودند.

در اين بازديد در خصوص خيابان ملائك مقرر گرديد اراضي اطراف اين خيابان ساماندهي و با توپوگرافي موجود درختكاري و براي استفاده تفريحي جهت رفاه حال شهروندان يزدي و افزايش سرانه فضاي سبز شهر يزد آماده شود.

در ادامه ضمن بازديد از پارك بزرگ حسن آباد و آگاهي از روند پيشرفت فيزيكي عمليات اجرايي پارك ، از روند پيشرفت آن مجموعه ابراز نارضايتي گرديد.

همچنين در حاشيه آن از مهدقرآن جنب پارك حسن آباد بازديد و ضمن آشنايي با مشكلات و كمبودهاي اين مهد خيري قول مساعد داده شد در راستاي حمايت از فرهنگ قرآني و آموزش اسلامي كودكان اين منطقه از طرف شوراي اسلامي شهر يزد وشهرداري بخشي از مشكلات اين مجموعه مرتفع شود.

در پايان نمايندگان مردم در شوراي اسلامي شهر يزد از ميدان در حال احداث ورودي جنوبي شهر بازديد و ضمن آشنايي با مسائل و مشكلات موجود و همچنين نيازهاي لازم جهت جابجايي تاسيسات در مسير اين پروژه ، از شهرداري يزد و حميديا خواستند در راستاي رفاه حال شهروندان ، اين پروژه تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد.