بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از ميدان و خطوط مسير راه آهن و همچنين پارك غدير

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از ميدان و خطوط مسير راه آهن و همچنين پارك غدير
تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق مديركل راه آهن يزد ، قائم مقام شهردار ، معاونت حمل و نقل و ترافيك ، معاونت عمراني ، مديران منطقه يك و سه ، رئيس سازمان عمران ، رئيس اجرائيات و نماينده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري از ميدان و مسير راه آهن و پارك غدير بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين بازديد مقرر گرديد با پيگيري شهرداري ، ساختمان مخروبه مشكل آفرين واقع در باغ نواب جنب پل حجاب ساماندهي و يا تخريب گردد.
همچنين گردش به چپ ميدان راه آهن با توجه به شبكه هاي اطراف به شكل راستگرد اصلاح و با استفاده از مديريت بخش خصوصي و كارت پارك ، پاركينگهاي اطراف آن ميدان ساماندهي و در جهت پوشش سقف پاركينگ ها برنامه ريزي شود.
در ادامه ، مديركل راه آهن يزد از آماده سازي و نصب پله برقي در محل ايستگاه خبر داد و خواستار اجراي روكش آسفالت معابر مجموعه مسكوني راه آهن شد.
وي همچنين با اشاره به احداث 11 پل زير مسير خطوط راه آهن در شهر خواستار ساماندهي و حفر چاه جذبي جهت عبور و مرور وسايل نقليه و اشخاص توسط شهرداري گرديد و پيشنهاد نمود : اين پل ها يك در ميان يك طرفه گردد تا حوادث رانندگي به حداقل برسد و در مواردي كه براي عبور خودرو مناسب نيستند با ايجاد پله براي عبور عابرين پياده آماده شوند.
آقاي دهقان پور اعلام كرد : راه آهن اقدام به ديوار كشي بطول حدود 10 كيلومتر دو طرف ريل نموده كه بزودي ديوارها نصب مي شود.
شايان ذكر است : با توجه به حوادث اخيرصورت گرفته مقرر گرديد شهرداري هر چه زودتر نسبت به نصب گابارين بار غير مجاز و همچنين چراغ هاي راهنمايي افقي در پل همافر و كندروها اقدام نمايد .
لازم به ذكر است : در بازديدانجام شده از پارك غدير مقرر گرديد بخش مركزي پارك مرمت و بازپيرايي و در راستاي  تامين انتظامات آن پارك و ساير پاركهاي سطح شهر از سوي شهرداري برنامه ريزي و اقدامات لازم صورت گيرد.