بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از محله حسن آباد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از محله حسن آباد
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهريزد به اتفاق كارشناسان شركت آب و فاضلاب يزد ، نماينده مركز بهداشت استان و مدير منطقه دو شهرداري يزد از مشكلات مربوط به نحوه دفع فاضلاب منازل منطقه حسن آباد كوچه ساقي كه به لحاظ جنس زمين و عدم امكان حفر چاه جذبي و نيز توپوگرافي منطقه ، متاسفانه فاضلاب در سطح كوچه ها جاريست و مشكلات زيستي و بهداشتي غير قابل انكاري را باعث شده است بازديد و چاره انديشي نمودند.
در اين بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهريزد از متوليان امر خواستار رسيدگي جدي به اين معضل زيست محيطي شدند.
آقايان مهندس حسيني و مهندس قوچاني در خصوص وجود طرح كلي اجرايي جهت دفع فاضلاب و با نياز به بودجه حدود110 ميليارد ريالي براي اين منطقه خبر دادند و قول پيگيري حل اين معضل بزرگ را در اسرع وقت به صورت موقت و سپس دائم دادند.