بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از باغ فخار و پارك بانوان حسن آباد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از باغ فخار و پارك بانوان حسن آباد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - حجت الاسلام زارع رئيس و عزت يادگار عضو شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق مدير منطقه دو و نماينده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري و كارشناسان مربوطه از باغ فخار و پارك بانوان حسن آباد بازديد كردند.

در اين بازديد مدير منطقه دو شهرداري توضيحاتي در خصوص عمليات عمراني و كاربريهاي مورد نظر براي ساختمانهاي موجود در باغ فخار و پارك بانوان حسن آباد ارائه نمود .

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بر تسريع در روند اجراي عمليات عمراني اين مجموعه ها تاكيد نمودند.