بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازعمليات اجرايي بزرگترين مجتمع درماني رفاهي توريستي استان يزد

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ازعمليات اجرايي بزرگترين مجتمع درماني رفاهي توريستي استان يزد
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي شوراي اسلامي شهريزد به اتفاق دكتر فروزانيان متخصص قلب از فاز اول مجتمع درماني رفاهي توريستي استان يزد به مديريت ايشان و واقع در مجاورت جاده تفت در حال احداث است، بازديد نمودند.
در اين بازديد دكتر فروزانيان پزشك حاذق يزد از روند عمليات اجرائي پروژه توضيحاتي ارائه و از كليه مسئولين استان خواستار همياري و همكاري در بهره برداري هرچه سريعتر اين مجتمع  شدند.
همچنين اعضاي شوراي شهر از ايجاد اين مجتمع در يزد احساس خرسندي نموده اعلام آمادگي خود را نسبت به همكاري و همياري در اين پروژه اعلام نمودند.
شايان ذكر است در راستاي اجراي اين پروژه بزرگ هزينه اي حدود 100 ميليارد تومان برآورد گرديده كه شامل اجراي بيمارستان تخصصي قلب ، بيمارستان عمومي با هتل 5 ستاره و تاسيسات جانبي مي باشد البته براي اجراي فاز اول اين پروژه هزينه اي حدود 45 ميليارد تومان برآورد شده است.
گفتني است اجراي اين پرو‍ژه از لحاظ ويژگي هاي درماني توريستي ، موجب توسعه بهداشت ودرمان و جذب گردشگر خواهد شد.