بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهرداريزد از بافت تاريخي

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهرداريزد از بافت تاريخي
اعضای شوراي اسلامي شهريزد به اتفاق شهردار ، معاونت امور عمرانی، مدیر شهرداری منطقه یک ، سرپرست شهرداری ناحیه تاریخی ، مدیرعامل سازمان عمران و نوسازی ، نماينده سازمان میراث فرهنگی از محلات سيد گلسرخ ، فهادان ، كوشكنو ، مسجد جامع واقع در بافت تاريخي بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در ابتدا از محله سرجمع وشبکه 12 متری درحال آزادسازی آن بازدید وضمن تقدیر وتشکر از شهرداري، اهالي محل مشكلات و درخواست هاي خود شامل تکمیل این شبکه ، جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله ، تبدیل فضاي مخروبه درمحل به فضای سبز یا پارکینگ درون محله ای، تعریض کوچه مشهوربه کوچه گل کنه ، سکونت تعدادی از افاغنه و افراد معتاد و مشکل دار را به بازديدكنندگان اعلام نمودند و مقرر گرديد آن مشكلات ودرخواست ها بررسي ودرجهت رفع آنها تدابيري و اقدامات لازم انجام گيرد.
همچنين اهالي محل تأسیس دفتر مشارکتهای مردمی در هر محله جهت رونق اجتماعی با حمایت های مالی و تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری را پیشنهاد نمودند واظهار داشتند : هر مالکی ملک خود را جهت تخریب و نوسازی به این شرکت واگذار نماید و به میزان ارزش آن ملک در این مشارکت شریک گردد و در پایان متناسب با آورده خود از سرمایه و سود متناسب با آن برخوردار شود . همچنين پیشنهاد گردید به صورت پایلوت در يكي از محلات انجام شود.
درادامه ، از ديگر محلات بافت تاريخي و پروژه هاي در دست شهرداري نيز بازديد به عمل آمد ومشكلات موجود در آن محلات بررسي شد و مقرر گرديد در راستاي رفع آنها با تدابير كارشناسانه اقدامات مقتضي توسط شهرداري صورت گيرد.
در ضمن بازديد از اجراي پیاده روسازی های خیابان سید گلسرخ از شهرداري تقدیر و تشکر گرديد.
گفتني است در مسير بازديد از زیارتگاه سیدگلسرخ ، سيدركن الدين ، منزل امام حسيني ، زندان اسكندر،امامزاده سيد پنهان ، حمام اسلام نيز بازديد به عمل آمد.
شايان ذكر است : اولویت تملک و آزادسازی محلهای پیش بینی شده جهت پارکینگ دربافت قدیم از جمله ایلچی خان واقع در کوچه نقیب الاشراف ، پارکینگ اول خیابان مسجدجامع ، پارکینگ اول خیابان قیام ، کوچه حسینیه حاج یوسف و پارکینگ ابتدای خیابان سیدگلسرخ مورد تأکید قرار گرفت .
در پايان بازديدكنندگان بر ضرورت ارتقاء شهرداری ناحیه تاریخی به منطقه برای فعالیت بیشتر و نیز تأسیس دفاتر مشارکتهای مردم در محلات بافت تاریخی تأکید نمودند و اقدامات لازم از طرف شهرداری را دراین مورد خواستار شدند .