بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهروشهردار يزد از شهرك مشاغل فني

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهروشهردار يزد از شهرك مشاغل فني
تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهربه اتفاق شهردار و كارشناسان مربوطه در شهرداري و همچنين با حضور مديركل امورشهروشوراها استانداري و نماينده سازمان راه و شهرسازي استان از شهرك مشاغل فني بازديد و با صاحبان مشاغل فني ديدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد -  در اين بازديد ، صاحبان مشاغل فني مشكلات پيشرو خود را به اطلاع مسئولين رساندند و خواستار رفع آنها شدند.
در ادامه ، مقرر شد با همكاري اداره راه وشهرسازي هرچه سريعترسند افرادي كه درآنجا محل كسب دارند ، داده شود. ضمناً با همكاري مسئولين ، مشاغل مزاحم شهري در سطح شهر تعطيل شده و به آن شهرك انتقال يابند.