باحضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های خدماتی و عمرانی منطقه دو شهرداری یزد

باحضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های خدماتی و عمرانی منطقه دو شهرداری یزد


باحضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد صورت پذیرفت: آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه های خدماتی و عمرانی منطقه دو شهرداری یزد

 

در مراسمی با حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد، عملیات اجرایی 12 طرح خدماتی و عمرانی منطقه دو شهرداری یزد آغاز شد.

این طرح ها با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد ریال است که شامل: توسعه و تکمیل فاز اول پارک بزرگ شهر، بهسازی بوستان فخار، احداث مخزن بتنی ذخیره آب، ساماندهی پارک ها و فضای سبز منطقه دو، تجهیز و اجرای مبلمان شهری، حفر و نگهداری چاه جذبی در سطح منطقه دو، پیاده روسازی معابر منطقه دو، زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر می باشد.