آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره بین المللی عروسکی یزد

آیین رونمایی از پوستر نخستین جشنواره بین المللی عروسکی یزد

با حضور رییس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر ، شهردار ، مدیران ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی شهرداری، هنرمندان و اهالی رسانه