ایجاد 20 پل عابر پیاده در سطح شهر یزد

ایجاد 20 پل عابر پیاده در سطح شهر یزد
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - در راستای رفاه ، آسایش و امنیت شهروندان و نیز کاهش تصادفات سطح شهر؛  شورای اسلامی شهر یزد با برگزاری کارگروهی جهت ایجاد پلهای عابر پیاده در سطح شهر ، ایجاد 20 عدد پل عابر پیاده در نقاط پر تردد و ترافیک سطح شهر  را ضروری دانسته لذا ایجاد این پلها را به صورت مشارکتی (19 عدد پل عابرپیاده با پله های برقی و یک عدد این پل با پله های معمولی ) تصویب نمود. امید است با این اقدام بسیاری از تصادفات کاهش و شهروندان عزیز با خیال آسوده و بدون تشویش و نگرانی از خیابانهای پر تردد عبور نمایند.