ایجاد بانک مالی و اعتباری شهر در یزد

ایجاد بانک مالی و اعتباری شهر در یزد
در دویست و نود و پنجمین جلسه  شورای اسلامی شهر یزد کلیات تشکیل بانک مالی و اعتباری شهر تصویب گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – اعضای شورای اسلامی شهر یزد ضمن خیرمقدم گویی به مسئولین بانک مالی اعتباری شهر و با اشاره به مصوبه شورا در خصوص تشکیل بانک مالی اعتباری شهر در یزداظهار امیدواری کردند : با تشکیل این بانک وضعیت مالی شهرداری نیز بهبود یافته و پروژه های شهر نسبت به قبل با سرعت بیشتری تحقق یابد.
اعضای شورا سپس سئوالات مربوطه را مطرح نمودند.
عضو هیات مدیره بانک مالی اعتباری شهر با اشاره به تاریخچه تاسیس و چگونگی ارائه تسهیلات بانکی به شهروندان ،ادارات و نیز شهرداری ، پایه های وجودی بانک را شورا و شهرداری عنوان نمود و گفت : نماینده شهردار عضو هیات عامل بانک است و در مورد مسائل و منابع موجود آن تصمیم گیری می نمایند .
وی با تاکید براینکه این بانک توسط شهرداری های کشور تاسیس گردید، خاطرنشان ساخت: انعقاد قرارداد با شهرداری منوط به تصویب شورای اسلامی شهر می باشد.
ایشان از جمله مزایای این بانک را پشتوانه محکم مالی برای شهرداریومنابع مالی آن صرف توسعه استان می گردد، دانست .
همچنین شهردار یزد با اشاره به اینکه بدنه این بانک شهرداریهای کشور است و به صورت بخش خصوصی اداره می گردد و با سیاست دولت نیز هماهنگ می باشد گفت: براساس تفاهم نامه نماینده هیات عامل به عنوان رئیس هیات عامل بانک فعالیت می نماید.
وی این بانک را برای تقویت شهرداری و نیز توسعه شهر ضروری دانست.
لایحه پیشنهادی شهردار یزد در خصوص تشکیل بانک مالی واعتباری شهر پس از بحث و تبادل نظر بین طرفین کلیات آن توسط اعضای شورای اسلامی شهر یزد تصویب گردید.