آیا ساختمانهای دارای حکم تخریب قلع وقمع می گردند؟

آیا ساختمانهای دارای حکم تخریب قلع وقمع می گردند؟
دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور 8 نفر از اعضا و شهرداریزد در محل صحن علنی شورا برگزار گردید.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – در ابتدای جلسه نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد از همراهی ومساعدت مدیرکل کار وامور اجتماعی استان یزد در رابطه با آزادسازی املاک در مسیرآن اداره بدون ایجاد مشکل تشکر و قدردانی نمود و همچنین از افرادی که در آزادسازی املاک در مسیر پروژه چهارراه معلم فعالیت نموده اند به ویژه آقایان میرحسینی و کوچک زاده تشکرکرد.
سید علی محمد میرحسینی رئیس کمیسیون خدمات شهری،حمل ونقل وترافیک شورای شهر یزد ضمن بیان اینکه شهرداری در رابطه با اجرای حکم تخریب ساختمان آقای هامانیان تعلل می ورزد، گفت: این مسئله با توجه به تایید دیوان و تاکید مسئولین و اعضاء شورا و وعده داده شده شهرداری مبنی برتخریب آن تاکنون شهرداری نشان داده که توان تخریب این ساختمان را ندارد فلذا اگر تا پایان هفته آینده این تخریب صورت نگیرد اینجانب دراین زمینه اعتراض واقدامات قانونی در رابطه با منفعل بودن شهرداری انجام خواهم داد.
وی در ادامه در خصوص پارک ترافیک اظهار داشت: ایجاد پارک آموزش ترافیک هر چند حرکت بزرگ و فرهنگی و آموزشی می باشد ولی اگر ایجاد این پارک منجر به قطع درخت گردد اینجانب به شدت مخالف بوده و از شهرداری و شورا و تشکلهای زیست محیطی درخواست می نمایم از این حرکت جلوگیری نمایند.
همچنین میرحسینی با اشاره به سهل انگاری شهرداری در دعوت اعضای شورا در جلسات هیات مدیره سازمانهاوبرگزاری مناقصه ها و معاملات در سازمانهاگفت: شورا در راستای بند 30 ماده 76 قانون شهرداریها مبنی بر نظارت برحسن اداره امورمالی شهرداری وکلیه سازمانها،مؤسسات،شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردارو پیگیری های لازم بایستی برتمامی امور شهرداری و سازمانهای تابعه نظارت داشته باشد واین نظارت در مورد سازمانهای تابعه شهرداری نیز مانند شهرداری صدق می کند.
زهرا حیدری عضو شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه خواستار تقدیر وتشکر از کلیه شرکت کنندگان در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در سال جاری که دارای رتبه یک رقمی کشوری می باشند توسط شورای شهر گردید.
همچنین حمید رضا مطهریان عضو دیگر شورای شهر در ادامه جلسه گزارش سفر خود را به مشهد مقدس و بازدید از شورا اسلامی آن شهر را ارائه کرد.
شهرداریزدخبرداد: تاپایان هفته آینده 6/6/88 ساختمان آقای هامانیان واقع درمیدان شهدای محراب عمل تخریب صورت خواهدگرفت.
سید علی اکبر میروکیلی با اشاره به نواحی ویژه در قالب نواحی فضای سبز ( جاهایی که قطعات یکنواخت دارند) از آماده شدن بیش از 70 طرح با مشخصات معین توسط شهرداری خبر داد و افزود: طی مکاتبات صورت گرفته با سازمان نظام مهندسی در این راستا تاکنون موفق به اخذ موافقت مدیر عامل سازمان نظام مهندسی نشده ایم.
وی تصریح کرد: در راستای ارتقاء تخصص مهندسین در تهیه نقشه قرار است کلاسهای آموزشی با عناوین طراحی ، سیمای شهری، معماری و شهرسازی وغیره برگزار گردد که این اقدام مقدمه ای بر واگذاری تهیه و کنترل نقشه به دفاتر نظام مهندسی می باشد.