آيا تصفيه خانه فاضلاب شهر يزد تهديدي براي سلامت مردم است ؟

آيا تصفيه خانه فاضلاب شهر يزد تهديدي براي سلامت مردم است ؟
یکصدو بيست وهفتمین جلسه كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهريزد با حضور اعضاي كميسيون ، شهردار ، معاونت خدمات شهري شهرداري ، مديران عامل آب و فاضلاب استان و شهرستان ، مشاور مديرعامل آب منطقه اي ، كارشناس بهداشت محيط مركز بهداشت استان ، كارشناس مسئول محيط زيست يزد ، بخشدار ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار زارچ ، اعضاي شوراي اسلامي و شهردار شاهديه و شهردار اشكذر درمحل تالارشورا برگزار و در مورد بوي نامطبوع تصفيه خانه شهري يزد و نزديكي آن به مناطق مسكوني بحث و تبادل نظر گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در اين جلسه اعضاي شوراهاي شهر و شهرداران زارچ و شاهديه با استناد به بند 4 مصوبه هيات وزيران سال68 « با توجه به لزوم حفظ تصفيه خانه هاي فاضلاب به لحاظ مشكل بو و ساير عوامل زيست محيطي،  اولاٌ در انتخاب موقعيت مكاني تصفيه خانه ها كليه مسائل فني و زيست محيطي رعايت گردد و ثانياٌ كليه دستگاه هاي ذيربط موظفند از هر گونه ساخت و ساز تا حريم 6 كيلومتري تصفيه خانه جلوگيري نمايند ، ضمناٌ لازم است توسط مسئولين مربوطه كمربند درختكاري در اطراف تصفيه خانه ايجاد شود . » از بوي نامطبوع تصفيه خانه فاضلاب شهري يزد گلايه كردند و خواستار تغيير مكان و استاندارد كردن آن شدند .
در ادامه يكي از نمايندگان شركت آب و فاضلاب شهر يزد با ارائه بخشنامه اي بند مصوبه فوق را لغو دانست و گزارشي از روند اجراي اين تصفيه خانه ارائه نمود.
سازمان آب وفاضلاب در اين جلسه اعلام آمادگی نمود که در رابطه با بوی نامطبوع منتشره در شهرهای همجوار بصورت داوطلبانه تحقیق وتفحص و مطالعات علمی انجام دهد تا در جهت شناسایی منبع مربوطه اقدام نموده ونتیجه را به شورای شهر یزد ارسال نماید .
همچنينبا توجه به اینکه احداث تصفیه خانه ها واحداث حوضچه های فاضلاب و تأسیسات مربوطه در فاصله کمتر از سه کیلومتر شهر زارچ می باشد ، در اين جلسه پیشنهاد گرديد با توجه به شیب طبیعی موجود و با لحاظ بند 4 هیأت وزیران مصوبه 68 نسبت به انتقال محل تصفیه خانه و حوضچه ها به چند کیلومتر پائین تر با انجام مطالعات لازم اقدام گردد .
در ادامه مقرر گرديد آب استحصالی از محل تصفیه خانه صرفاً جهت ایجاد وگسترش فضای سبز در همان منطقه استفاده گردد و در صورتیکه درصدی از آن نیز سهم بخش صنعت می گردد آن هم صرف امور صنعتی همان منطقه گردیده و از انتقال آن به سایر نقاط شهرستان و استان جداً پرهیز گردد .
در پايان درخواست گرديد با توجه به وضعیت غیر بهداشتی موجود ، تحت هر شرایطی نسبت به انتقال فاضلاب صنعتی به فاضلاب شهری جداً جلوگیری گردد .