اولین پارک موضوعی یزد در پارک وحشی بافقی اجرا می شود

اولین پارک موضوعی یزد در پارک وحشی بافقی اجرا می شود

عضو کمیسیون گردشگری و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در نشست با خبرنگاران به ایجاد پارک های موضوعی در شهر اشاره و تصریح کرد: پارک وحشی بافقی اولین پارک شهر است که به انتخاب شورا به عنوان پارک موضوعی طراحی و بازپیرایی خواهد شد و با موضوع پارک شهر و ادبیات در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
ونوس عامری تاکید کرد: در صدد ایجاد پارک های موضوعی هستیم و معاونت شهرسازی طرح پارک وحشی بافقی را آماده نموده که با المانی از این شاعر بلند آوازه که توسط یکی از شهروندان ساخته شده به زودی کار اجرایی آن آغاز خواهد شد و ساماندهی اطراف پارک هم در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص ساماندهی مقبره آذر یزدی هم گفت: طرح مصوب و اجرایی آن آماده و وارد فاز اجرایی شده است که با المانی از آذر یزدی و با همکاری هیات امنا کار انجام می شود.