اولین جلسه کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد به رياست سپنتا نيكنام

اولین جلسه کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد به رياست سپنتا نيكنام

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

اولین جلسه کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد در سال سوم از دوره چهارم شورا با حضور محمد رضا عظیمی زاده شهردار و جعفر امینی مقدم معاون خدمات شهری شهرداری برگزار شد.

ساماندهی اداره اجرائیات ،تجهیز ومدرن سازی وسائل پارک شادی جهت بهره برداری در سال آینده وهمچنین توسعه فضای سبز شهر از مهمترین مواردی بود که سپنتا نیکنام رئیس کمیسون ضمن طرح آنها، بر تسریع در اجرای این موارد تاکید نمود.

بهبود وضعیت کشتارگاه،  کارخانه کمپوست و میدان میوه وتره بار از دیگر موارد مطرح شده در این کمیسون بود که اعضای کمیسون برای رفع مشکلات آنها تاکید فراوان کردند.

همچنین در این جلسه بازدید سرزده ای از مرکز پیام شهرداری انجام شد و ضمن بررسي مشكلات آن ، اعضای کمیسون بر ساماندهی وضع موجود تاکید داشتند.

در این دوره سپنتا نیکنام ریاست کمیسون خدمات شهری، سیده حمیده وزیری نائب رئیس و وحید رضا خباززاده منشی کمیسون را عهده دار هستند و همچنین امیر حسین رادمنش، عزت یادگار، دکتر مهدی کاشفی زاده و سید محمد رضا مدرسی دیگر اعضای این کمیسون را تشکیل می دهند.