اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین

اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین

اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین با حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد دهم لغایت بیستم آذرماه در یزد برگزار می شود.