اولين نشست مردم و مسئولين توسط شوراي اسلامي شهريزد برگزارشد

اولين نشست مردم و مسئولين توسط شوراي اسلامي شهريزد برگزارشد
به مناسبت سالروزتشكيل شوراهاي شهر و روستا ، شوراي اسلامي شهريزد اولين نشست مردم و مسئولين را باموضوع مشكلات شهري و با حضورشهردار و مديرا ن مناطق شهرداري برگزار نمود.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - به مناسبت هفته شوراها، شوراي اسلامي شهريزد اولين نشست مردم و مسئولين را با موضوع بحث و تبادل نظرپيرامون مسائل و مشكلات شهري و با حضور سيدعلي محمد ميرحسيني ، سيده حميده وزيري، زهرا حيدري ، محمد رضا كوچك زاده، حجت الاسلام و المسلمين محمد مهدي حرزاده، ناصرپارسائيان و حجت الاسلام و المسلمين مطهريان  از اعضاء سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد ، شهردار، مديرا ن مناطق شهرداري و شهروندان درمحل فرهنگسراي شهرداري برگزار كرد.
اين گزارش حاكي است شوراي اسلامي شهر يزد در راستاي وظيفه نظارت عاليه و جهت ايجاد ارتباط بين مردم و مسئولين اين نشستها را به صورت ماهيانه و با حضور مديران شهري برگزار مي نمايد كه اولين نشست آن با حضور مسئولين شهرداري برگزار گرديد.
دراين نشست يكصدوشصت برگ سئوال از شهردارتوزيع گرديد كه هشتادو هفت برگ مكتوب شهروندان جمع آوري گرديد تا به شهرداري ارجاع و طي بررسيهايي كه توسط مديران انجام خواهد گرفت با پاسخ، به شهروندان بازگشت داده مي شود همچنين تعدادي از شهروندان نيز شوالات خود را به صورت شفاهي مطرح كردند كه توسط مسئولين مربوطه در شهرداري پاسخ داده شد.
شايان ذكر است دراين نشست تعدادي ازساكنا حسن آباد، كسنويه، شهرك رزمندگان، بلوار 52 متري و شيخ كليني امام شهر، شهرك امام هادي آزادشهر حضور داشتندو مسائلي چون ساخت وساز درشهرك اتوبوسراني حسن آباد، حفرچاههاي جذبي روستاي شيداباد و فاضلاب حسن آباد، خيابان فضيلت و ورودي شهرك رزمندگان ، احداث پاركينگ در شيخ كليني و مشكلات مربوط به پاركهاي محله اي توسط آنها مطرح گرديد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
گفتني است بالغ برسي و شش هزار سئوال در قالب دو هزار نسخه برگه نظرسنجي در خصوص مشكلات كليدي شهر مطرح و نتايج آن اعلام گرديد.