انسان محوری رویکرد اصلی شورای شهر و شهرداری است

انسان محوری رویکرد اصلی شورای شهر و شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تبریک روز شهرداری ها گفت: روز شهرداری ها و دهیاری ها بزرگ و با اهمیت است و شورای عالی انقلاب فرهنگی هدف از این نامگذاری را آشنایی جامعه با عملکرد بخش خدمات شهرداری ها ودهیاری ها و ایجاد همدلی و تعامل بیشتر مردم با این خانواده بزرگ عنوان کرده است.
غلامعلی سفید در بخش دیگری از سخنان خود به ثبت جهانی یزد اشاره و تصریح کرد: روز دیگری که در یزد مهم است سالروز ثبت جهانی یزد از طرف یونسکو می باشد که این هم یک موقعیت و موفقیت بسیار ارزشمند برای تنها شهری از کشورمان بود که قسمت عمده ای از آن در بافت تاریخی ثبت جهان شده است. امیدواریم که حرکت های ارزنده، اساسی و بزرگ برای شهر انجام دهیم و در حال حاضر شرایط بسیار خوب و شورای منسجم با انتخاب جناب آقای عزیزی برقرار است که خوشبختانه با این انتخاب، همکاری و همدلی بین شهرداری و دستگاههای مختلف ایجاد شده است.
وی افزود:به عنوان اعضای شورا، یار و پشتیبان شهردار محترم خواهیم بود. شورای شهر و شهرداری قدم های خوبی را در احترام به انسان ها برداشته که نمونه آن شعار شهر دوست دار معلول است که در پارک ها، پروژه ها سعی شده در ابتدا به امور عبور و مرور معلولین توجه شود.
در حوزه گردشگری رویکرد خوبی داشتیم که نمونه آن ایجاد کمیسیون گردشگری در شورا  و پیگیر کارهای مربوط به آن بود و در سال گذشته توانسنیم جمعیت دو میلیون گردشگر را در یزد اسکان دهیم و خوشبختانه با همکاری همه دستگاه های مرتبط مشکل ترافیک و اسکان در یزد نبود.
در حوزه مسائل فرهنگی، ورزشی و نگهداری از سرمایه ها رویکرد مناسبی داریم و اکنون در حوزه بازیافت آسفالت و استفاده از آن در چرخه آسفالت شهر، کارهایی در حال انجام است.
همچنین در حوزه مسائل مالی شهرداری جلسات مختلف انجام شد و با دقت و وسواس زیادی مسائل مالی شهرداری بررسی گردید.
در شورا مرکز پژوهش ایجاد شد و بنظرم زیبا نبود که دسترسی به مصوبات شوراهای سابق را نداشته باشیم و مصوباتی را که میخواهیم در این دوره انجام دهیم با قبل تطبیق ندهیم و این اتفاق در حال افتادن است و با محوریت مرکز پژوهش ها این کار در حال انجام شدن است.
در پایان امیدواریم این شورای راهبردی که ایجاد شده با هماهنگی دستگاههای مختلف بتواتیم قدم های موثری را در حوزه گردشگری براریم.