انتقاد شدید حمیدرضا قمی از محیط زیست و نیروی انتظامی درباره سگ های ولگرد

انتقاد شدید حمیدرضا قمی از محیط زیست و نیروی انتظامی درباره سگ های ولگرد

محیط زیست اصلا توجهی ندارد و لازم است نیروی انتظامی جلو کامیون هایی که سگ ها را انتقال می دهند بگیرد
حمیدرضا قمی عضو شورای شهر یزد و رئیس شورای شهرستان در نشست فرمانداری و با حضور ترحمی سرپرست فرمانداری گفت: متاسفانه تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از ورود سگهای ولگرد از شهرها و یا استانهای اطراف نداشتیم و گزارشهای متعدد وجود دارد که با کامیون و یا وانت سگهایی را در اطراف شهر یزد رها کردند که قطعا بدلیل ازدیاد جمعیت ۶۰۰ هزار نفری در شهر یزد و ازدیاد غذا،  این حیوانات به مرکز و اطراف شهر یزد آمده اند.
بارها از محیط زیست دعوت کردیم که در جلسات شرکت کرده و یا محلی را در اختیار ما قرار دهد و سگها در آن رها شوند و یا حداقل آماری به ما بدهد، در حالیکه اصلا در جلسات شرکت نمی کنند.
نیروی انتظامی هم روی چشم ما جا دارد ولی چرا جلوی ورود کامیونهای پر از سگ که از شهرها و یا استانهای اطراف به یزد آورده می شود را نمی گیرد.
با روند موجود هیچ امیدی به مبارزه با سگهای ولگرد که اخیرا گربه ها هم به آن اضافه شده نیست و شهرداری یزد به تنهایی نمی تواند اقدامات دیگری داشته باشد و همه استان باید کمک کنند که در غیر این صورت با روند موجود و عدم اقدام عملی شاهد رشد ۳ برابری آمار سگهای ولگرد خواهیم بود