انتقاد اعضای شورای شهر از تصمیمات شورای ترافیک

انتقاد اعضای شورای شهر از تصمیمات شورای ترافیک

در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد اعضای شورا با انتقاد از تصمیمات شورای ترافیک برای خیابان قیام و یک طرفه کردن آن خواستار توجه به نظر مردم و اعضای شورا و بررسی بیشتر موضوع شدند.