انتشار نقشه طرح تفصیلی شهر یزد

انتشار نقشه طرح تفصیلی شهر یزد

در راستای رفاه حال شهروندان شورای اسلامی شهر یزد از شهرداری خواست طرح تفصیلی شهر یزد را به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار دهد که شهرداری یزد با پیگیری های شورای شهر این اقدام را عملیاتی نمود و در حال حاضر شهروندان می توانند از طریق سایت شورای اسلامی شهر یزد و شهرداری کاربری ملک خود در نقشه طرح تفصیلی شهر را بدون مراجعه به شهرداری دریافت نمایید.

شایان ذکر است از طریق لینک مورد نظر شهروندان می توانند کلیه خدمات الکترونیک شهرداری شامل محاسبه عوارض ، پیگیری درخواست ها و غیره را انجام دهند.

لینک مستقیم دسترسی به نقشه طرح تفصیلی: http://esup.yazd.ir/Ugp/desk.html

مراحل استفاده از نقشه طرح تفصیلی:

ورود به سایتهای www.shora.yazd.ir  یا www.yazd.ir

در سایت شورای اسلامی شهر یزد ورود به منو مراکز خدمات + نقشه شهر یزد- در سایت شهرداری یزد ورود به منوی شهرداری الکترونیک + نقشه شهر یزد

وارد کردن کد نوسازی در قسمت جستجو