انتخاب یک مسیر جهت اتصال به رینگ شرقی شهر یزد

انتخاب یک مسیر جهت اتصال به رینگ شرقی شهر یزد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در بازدید کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد از مسیرهای متصل به رینگ شرقی شهر یزد که با حضور رئیس واعضای این کمیسیون، جمعی از کارشناسان و مشاور طرح از مسیرهای متصل به رینگ شرقی یزد انجام شد، انتخاب یک مسیر جهت اتصال به کمربند شمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است هم اکنون دو مسیر موازی جهت اتصال به رینگ شرقی شهر یزد وجود دارد که در این بازدید تاکید شد با نظر کارشناسانه و تخصصی  یک مسیر جهت اتصال انتخاب و عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار بگیرد.

لازم به ذکر است طراحی شهری کمربند شمالی (رینگ شرقی)، کامل کننده رینگ ترافیکی شهر یزد حدفاصل چهارراه کشتارگاه و بلوار فقیه خراسانی به طول  8/5 کیلومتر به منظور کنترل ترافیک شهری و تخلیه بار ترافیک از نقاط شهری در این مسیر و همچنین آلودگی های بصری و ناهنجاریهای اجتماعی می باشد.

همچنین حاضرین در ادامه از عملیات اجرایی در پارک زیتون در مجاورت فرهنگسرای بهمن بازدید کردند و مرتضی شایق رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر یزد توضیحاتی را در زمینه فواید  این پارک برای شهروندان در آینده  ارائه داد.