آموزش شهروندی در بخش قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد انجام می شود

آموزش شهروندی در بخش قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد انجام می شود


آموزش شهروندی در بخش قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد انجام می شود

 

فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه رادیویی صدای شهر عدم آگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد را یکی از مشکلات این کمیسیون ها عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی مردم به قوانین در ساخت و سازها از مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند که در این زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از طریق آموزش شهروندی مورد توجه خواهد بود.
فخرالسادات خامسی عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه رادیویی صدای شهر با اشاره به تدوین برنامه چهارساله شورای شهر و شهرداری گفت: دو ماه از فعالیت شورای ششم می گذرد و هنوز در ابتدای کار قرار داریم که با احصا برنامه ها و فعالیت های دوره های گذشته و بررسی نقاط قوت و ضعف فعالیت ها، بتوانیم برنامه های بهتری را در این دوره مدیریت شهری شاهد باشیم.
وی افزود: در دوره های قبل یک سری اقدامات انجام گرفته که ضمن آسیب شناسی، برنامه هایی که به خوبی اجرا شده ادامه پیدا کند و اگر اقداماتی با نواقصی همراه بوده و موانعی وجود دارد برطرف شود که در این مسیر برنامه بلند مدت از سوی شورای شهر در حال نهایی شدن است تا برنامه های جدیدی نیز تعریف شود.
خامسی به مباحث اصلی در مدیریت شهری اشاره و اظهارداشت: از مباحث عمرانی تا شهرسازی و فضای سبز، فرهنگی و اجتماعی، گردشگری و هوشمند سازی و همچنین قوانین داخلی شهرداری که باید با کار کارشناسی و بهره گیری از متخصصین، موارد اصلاحی برای تصویب در اختیار صحن شورا قرار گیرد.
عضو شورای شهر یزد ادامه داد: شهروندان نظرات خود را از درگاه سایت اینترنتی شورای شهر، سامانه 137 شهرداری و درگاه های فضای مجازی به ما ارائه کنند تا در برناهمه ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد.
فخرالسادات خامسی افزود: در مرکز خلاقیت شهرداری به طور جد بخش نظام پیشنهادات فعال خواهد شد تا همشهریان طرح های خود را ارائه کنند و باید عنوان کرد که هیچ برنامه و فعالیتی در سطح شهر انجام نمی گیرد که مدیریت شهری در آن نقش نداشته باشد و مردم باید با ارائه نظرات خود در فعالیت های شهر دخیل باشند.
وی عدم آگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و کمیسیون های ماده صد را یکی از مشکلات در این کمیسیون ها عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی مردم به قوانین کمیسیون ماده صد از جمله مشکلاتی است که مردم را با مشکلات عدیده ای در ساخت و سازها مواجه می کند که در این زمینه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از طریق آموزش شهروندی مورد توجه خواهد بود.
در سامانه های شهروند سپاری طرح تفصیلی وجود دارد تا مردم پیش از خرید هرگونه زمین به شناسایی بپردازند تا با آگاهی لازم نسبت به خرید اقدام نمایند. همچنین به دنبال آن هستیم تا آرای کمیسیون ماده صد با یک وحدت رویه همراه باشد.