امر شهرداری ها یکی از اولویت های اجرایی دولت یازدهم بوده است

امر شهرداری ها یکی از اولویت های اجرایی دولت یازدهم بوده است

لایحه مدیریت یکپارچه شهری و لایحه درآمد پایدار از جمله لوایحی بوده که دولت یازدهم در دستور کار قرار داده است.
معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه علنی شورای شهر یزد گفت: بیش از 70 درصد درآمد شهرداری ها متکی به  عوارض شهرداری است.
وی افزود: در دولت یازدهم سازمان شهرداری و دهیاری ها مطالعات مدیریت شهری را انجام شده است.
معصومی اظهار داشت: تعیین سطح مدیر محلی یکی از اولویت های اجرایی در راستای اجرای لایحه مدیریت یکپارچه شهری است و کلیات این لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تأیید شده است.
این مسئول ادامه داد: دولت یازدهم تنها دولتی بود که برنامه ریزی جدی برای حمایت از شهرداری ها و شورای های اسلامی شهرها را انجام داده و این که شوراها نتوانستند از فرصت های ایجاد شده استفاده کنند بحثی متفاوت است.
معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به درآمد مالیات ارزش افزوده گفت: بیش از 30 درصد از مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری ها است و در برخی از شهرداری ها بیش از 50 درصد است.
وی افزود: در وزارت کشور توانایی و سوابق اجرایی شورای اسلامی شهر و شهردار از جمله مهمترین مواردی است که مورد بررسی قرار می گیرند که خوشبختانه شهر یزد از این فرصت به خوبی برخوردار است.