امام جمعه يزد: مصوبات شوراي شهر بايد از سوي مسئولين حمايت شود

امام جمعه يزد: مصوبات شوراي شهر بايد از سوي مسئولين حمايت شود
امام جمعه يزد  با اشاره به جايگاه شوراي شهر گفت : مصوبات شوراي اسلامي شهر بايد از سوي مسئولين مورد حمايت قرار گيرد.
 به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد حجت الااسلام والمسلمين  صدوقي نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد در مراسم توديع و معارفه شهردار يزد با اشاره به وظايف سنگين شهرداري اظهار داشت مردم به طور مستمر با شهرداري در ارتباط هستند و بايد براي شهرداري برنامه ريزي جامع موجود باشد تا از   هزينه هاي آن بكاهد.
 امام جمعه يزد به برخي مشكلات اشاره و تاكيد كرد برخي از مشكلات به علت ناهماهنگي دستگاههاي اجرائي و عدم وجود برنامه ريزي صحيح باز مي گردد .نماينده ولي فقيه باالگو معرفي كردن پيامبر اسلام (ص)گفت بايد در مسائل مختلف مردم و خصوصاٌ جوانان را مورد مشورت قرار داد .
وي به نقش گسترده مردم در نظام اسلامي اشاره كرد و با تاكيد بر اين نكته كه هيچ شورايي اختيار مطلق ندارد خواستار تصميم گيري شورا بر اساس ضوابط و قوانين شد.
           امام جمعه يزد خواستار حمايت جدي تر مسئولين از مصوبات شوراي شهر شد.
نماينده ولي فقيه در يزد با اشاره به نقش مهم رسانه ها در انعكاس تصميم گيري شوراي اسلامي شهر گفت مردم بايد از مسائل و مصوبات شوراي اسلامي شهر مطلع باشند و شوراي اسلامي نيز ارتباط مردمي خود را حفظ كند. وي وظيفه شورا را برنامه ريزي و نظارت دانست و تاكيد كرد بايد در كميسيون ها از متخصصين بهره گرفت تا از مسير برنامه ريزي و نظارت خارج نشود.
صدوقي گفت بايد كاري كرد  هزينه هاي اضافي به مردم از سوي شهرداري تحميل نشود و از سوي ديگر دستگاههاي اجرائي و استانداري با هماهنگي مي توانند امور را پيشرفت دهند.
امام جمعه يزد تاكيد كرد برنامه ريزي در امور مي تواند از افزايش هزينه جلوگيري كند و با تعامل و همفكري و هماهنگي بين ادارات و دستگاههاي اجرائي اين مسئله تقويت شود.