آقاي وحيدرضا خباز زاده يزدي

آقاي وحيدرضا خباز زاده يزدي
 
بیوگرافی:
 
     نام:  وحید رضا
 
 
     نام خانوادگی:   خباز زاده يزدي
 
          
    
 
سمت:
 
   
 
 
عضو کمیسیون های:
 
       تحول اداري و املاك 
 
       خدمات شهري 
 
       
نماينده شورا در:
 
      شهرداري منطقه سه       
 
     كميسيون ماده 7 قطع درخت
 
      سازمان ميوه و تره بار
   
       
 سوابق كاري
 
عضو دور سوم شوراي اسلامي شهريزد
 
رييس ورزش همگاني استان
 
     تماس  
khabazzadeh@yazdshora.ir