افزايش تعرفه نظام مهندسي و مشكل كم آبي شهر دردستوركارشوراي شهر قرار گرفت

افزايش تعرفه نظام مهندسي و مشكل كم آبي شهر دردستوركارشوراي شهر قرار گرفت
ششصد و چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضوراعضاي شورا برگزار گرديد.
حجت الاسلام والمسلمين حميد رضا مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت آخرين روزهاي ماه شعبان ، فرارسيدن آغازماه مبارك رمضان را به همه مسلمانان و پيروان آيات قرآن تبريك عرض و از خداوند متعال توفيق بهره مندي از فضايل ارزشمند آن را آرزو كرد.
وي با اشاره به حديث پيامبراكرم (ص) « ماه رمضان ماه خداست » افزود : ماه رمضان، ماهي است كه خداوند درآن ماه همه كارهاي نيك را چندين برابر مي كند و همچنين در مقابل اعمال اندك ما پاداش بسيار مي دهد.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در ادامه ، افزايش 100 الي 140 درصدي تعرفه نظام مهندسي ساختمان توسط مسئولين ذيربط را تاسف انگيز اعلام نمود و خواستاركاهش آن شد.
پس از بحث و تبادل نظر در اين خصوص مقرر گرديد با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون هاي عمران ، توسعه و نظارت ، پيگيري بررسي و نتيجه آن متعاقباً به صحن شورا اعلام گردد.
همچنين در اين جلسه مسئله كم آبي و قطعي آن در شهر مطرح و در دستوركار جلسه بعدي شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه ، تعدادي از لوايح و طرحهاي بررسي شده در كميسيون هاي داخلي مصوب شد.
ششصد و چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضوراعضاي شورا برگزار گرديد.
حجت الاسلام والمسلمين حميد رضا مطهريان رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت آخرين روزهاي ماه شعبان ، فرارسيدن آغازماه مبارك رمضان را به همه مسلمانان و پيروان آيات قرآن تبريك عرض و از خداوند متعال توفيق بهره مندي از فضايل ارزشمند آن را آرزو كرد.
وي با اشاره به حديث پيامبراكرم (ص) « ماه رمضان ماه خداست » افزود : ماه رمضان، ماهي است كه خداوند درآن ماه همه كارهاي نيك را چندين برابر مي كند و همچنين در مقابل اعمال اندك ما پاداش بسيار مي دهد.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد در ادامه ، افزايش 100 الي 140 درصدي تعرفه نظام مهندسي ساختمان توسط مسئولين ذيربط را تاسف انگيز اعلام نمود و خواستاركاهش آن شد.
پس از بحث و تبادل نظر در اين خصوص مقرر گرديد با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون هاي عمران ، توسعه و نظارت ، پيگيري بررسي و نتيجه آن متعاقباً به صحن شورا اعلام گردد.
همچنين در اين جلسه مسئله كم آبي و قطعي آن در شهر مطرح و در دستوركار جلسه بعدي شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه ، تعدادي از لوايح و طرحهاي بررسي شده در كميسيون هاي داخلي مصوب شد.