افتتاح سينما چهاربعدي در پارك هفتم تير يزد

افتتاح سينما چهاربعدي در پارك هفتم تير يزد
به گزارش سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد - شوراي اسلامي شهر يزد در راستاي رفاه حال شهروندان و پر نمودن اوقات فراغت جوانان در ايام تابستان راه اندازي سينما چهاربعدي در پارك هفتم تير را تصويب نمود كه اين اقدام توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري صورت پذيرفت و به تازگي افتتاح گرديد. لذا شهروندان و جوانان مي توانند در ايام فراغت از اين مكان استفاده كنند.